Werkwijze

Informatie

U heeft belangstelling, hoe nu verder?

Belangstelling voor onze dienstverlening? Neem contact op met de contactpersoon die op de website bij de betreffende dienstverlening genoemd wordt. Mailen of bellen naar het algemene emailadres of telefoonnummer kan natuurlijk ook.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Nadat uw vraag of verzoek is binnengekomen, neemt één van onze adviseurs binnen twee werkdagen contact met u op. In de regel is dat de adviseur die deskundig is op het gebied waarover uw vraag gaat en/of die uw organisatie of sector kent.

De adviseur bespreekt met u welk aanbod het meest bijdraagt aan wat u wilt bereiken: de ambitie die u voor uzelf of uw organisatie heeft of het probleem dat om een oplossing vraagt. Als het enigszins kan verbinden wij ons aan dat resultaat.

Op basis van het gesprek maken wij een offertevoorstel, dat we graag mondeling toelichten. Als u instemt met ons voorstel starten wij met de uitvoering.

Wat gebeurt er tijdens de uitvoering?

Tijdens de uitvoering houden wij regelmatig contact met u. We bespreken met u het verloop van de uitvoering en ook in hoeverre het door u gewenste resultaat binnen bereik komt. Waar nodig sturen wij in onderling overleg bij. Bij de afsluiting van ons werk evalueren we het verloop en waar nodig adviseren wij u bij het duurzaam maken van het resultaat.

In onze voorstellen en in de uitvoering maken wij altijd zoveel mogelijk gebruik van de expertise die uw organisatie zelf in huis heeft. Altijd in co-creatie, zoals dat heet. Zo wordt het resultaat altijd een gezamenlijke resultaat. Wij zijn er op uit om onszelf zo snel mogelijk ‘misbaar’ te maken.

Benieuwd naar onze werkwijze?

Neem contact op met
Emke Luking-Geurtsen
Bel: 0348-481200
eg@vanmontfoort.nl