Instellingen

Instellingen

VanMontfoort gaat voor gezonde organisaties, waar professionals met plezier werken en effectieve hulp en zorg bieden.

Onze klanten zijn vooral te vinden in het sociaal domein: de jeugdhulpverlening, verstandelijk gehandicaptenzorg, de welzijnssector waaronder maatschappelijke opvang en ouderenzorg.
Veel van deze organisaties worden geconfronteerd met stevige uitdagingen:

Wij helpen bij het vinden én realiseren van duurzame oplossingen. We leveren altijd maatwerk.

Thema’s binnen instellingen

Portrait of smiling beautiful woman in office with tablet
Instellingen
Technologische innovatie in de zorg

Bekijken

VanMontfoort_Thema_Toenemende administratieve lastendruk
Instellingen
Toenemende administratieve lastendruk

Bekijken

Smart child in casual clothes with laptop on table have fun with magnifying glass.
Instellingen
Leren van incidenten en calamiteiten

Bekijken

Smiling female manager holds laptop, IT office interior on background. Professional worker, planning or brainstorming. Successful employee in modern company
Instellingen
Effectieve zorg- en dienstverlening

Bekijken

VanMontfoort lage instroom
Instellingen
Lage Instroom en Hoge uitstroom van professionals

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.