VM-Verbindt: Reflectieve praktijk in een organisatienetwerk

Tijdens onze VM-Verbindt bijeenkomsten gaan verschillende functionarissen uit het publieke domein met elkaar in gesprek. We geven samen antwoord op belangrijke vragen die actueel en van invloed zijn op de dagelijkse praktijk.

Integraal samenwerken
Het onderwerp van onze eerste bijeenkomst was ‘reflectieve praktijk in een organisatienetwerk’.

Integraal werken in plaats van werken vanuit één organisatie vraagt om een bepaalde houding of visie ten opzichte van je taak. Het vraagt om reflectie op je eigen handelen.

Veel organisaties zijn er mee bezig, maar de uitleg en focus verschilt. Er wordt veelal gesproken over:

  • Netwerkorganisatie
  • Samenwerkingsverband
  • Integraal samenwerken
  • Domeinoverstijgend werken
  • Werken vanuit de bedoeling
  • Omgekeerde toets

Wat overeenkomt is dat de meeste organisaties op zoek zijn naar waardecreatie voor de burger.

Onze aanpak
Verschillende sprekers hebben een korte presentatie gegeven. Deze inleiding eindigde met een vraag of opdracht:

  • Wat hebben jullie als organisatie tot nu toe geleerd van jullie deelname aan een samenwerkingsverband?
  • De cliënt is het meest gebaat bij monitoring van de “outcome” als de verantwoordelijkheid voor het leerproces ligt bij de partij die in de lead is van het organisatienetwerk.
  • Samenwerken in een organisatienetwerk vraagt een andere manier van leiderschap.
  • Wat heeft jouw organisatie nog te doen om naast de wettelijke vereenvoudiging het samenwerken ten behoeve van waarde creatie te verbeteren?

Vervolgens vonden er inhoudelijke gesprekken plaats aan de verschillende netwerktafels.

Door de uitnodiging en aanwezigheid van professionals binnen verschillende functies was er aansluiting bij het onderwerp op alle niveaus.

De doelgroep
De relevantie van het onderwerp was er voor alle deelnemers:

🎯 Bestuurders & beleidmakers
Voor welke strategie ga jij en welke leiderschapsstijl is daarbij nodig?

🎓 Opleidingscoördinatoren
Moet er nieuwe kennis worden opgedaan, vaardigheden getraind of is er juist reflectie nodig?

💛 Uitvoerend professionals
Wat gaat jou al goed af en wat wil je nog ontwikkelen?

✅ Onderzoekers & kwaliteitsmanagers
Hoe monitor je de opdracht van een organisatienetwerk en op welke manier meet je kwaliteit/cliënttevredenheid?

De gezamenlijke opbrengsten
De deelnemers aan de verschillende netwerktafels hebben centraal een samenvatting gegeven:

✔ Hoe doen we het nu?
✔ Wat werkt wel en juist niet?
✔ Wat kunnen we van elkaar leren?

Een live tekenaar heeft gezorgd voor een professionele visuele weergave van de uitkomsten.

Download: VM verbindt – Opbrengsten reflectieve praktijk in een organisatienetwerk

Laat je horen, word geïnformeerd en raak geïnspireerd tijdens VM-Verbindt!

Neem voor meer inhoudelijke informatie over deze bijeenkomst contact op met adviseur Emke Luking-Geurtsen. Volg ook onze LinkedIn bedrijfspagina om altijd op de hoogte te zijn van onze activiteiten.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.