Visie op leren

Informatie

Visie op leren

Onze visie op leren is gebaseerd op het sociaal-constructivisme, een stroming waarbij het leren wordt opgevat als een sociaal, doelgericht, actief en cyclisch proces, waarin de lerende zoveel mogelijk zelf bepaalt wat en hoe hij of zij leert.

De professional bepaalt zelf zijn doelen en ontwikkelt daarbij horend nieuw gedrag werkenderwijs. Nieuwe kennis wordt al doende geconstrueerd en gekoppeld aan bestaande kennis, waarbij deze bestaande kennis wordt uitgebreid, aangepast en/of vervangen. Zo ontstaat een natuurlijk proces van duurzame gedragsverandering.

Kennis beklijft pas al de professional iets doet met de (nieuwe) informatie. Zo wordt kennis bruikbaar en betekenisvol. Daarvoor is nodig dat de professional zelf op zoek gaat naar manieren om een leervraag te beantwoorden. Dit versterkt ook zijn intrinsieke motivatie. Collega’s en leidinggevenden activeren en faciliteren hierbij.

Sociale processen in de werkomgeving van de professional bepalen in belangrijke mate wat hij leert. Bij het verwerven van kennis en het aanleren van vaardigheden wordt de professional sterk beïnvloed door wat collega’s weten en doen. Kennis en vaardigheden zijn niet in de eerste plaats individuele constructies maar sociale constructies. Ofwel, leren doe je niet alleen, maar altijd samen.

De professional bouwt voort op de kennis die hij al heeft. De voorkennis vormt altijd opnieuw het vertrekpunt van een nieuw leertraject. Leren is dus een cyclisch proces.

Benieuwd naar wat onze visie op leren uw organisatie kan opleveren?

Neem contact op met Femke Visser Bel: 0348-481200 fv@vanmontfoort.nl

Thema's

professionele ontwikkeling

Professionele
ontwikkeling

De ontwikkeling van professionals en teams is een voorwaarde voor een gezonde publieke sector.

onderzoek

Onderzoek en
methodiekontwikkeling

Grondig onderzoek en methodisch werken vormen in onze visie het fundament van een betere publieke dienstverlening.

interim

Uitvoering

 

Wij bieden hulp aan gezinnen en jeugdigen: ambulant, via detachering en projectmatig.