VanMontfoort in coronatijd

Zoals veel organisaties heeft ook VanMontfoort heel wat te stellen gehad met de coronamaatregelen. In maart werden veel trainingen afgezegd en adviesopdrachten getemporiseerd. Directeur Sijko Wierenga: “Dat was natuurlijk schrikken. Maar bij ons ontstond wel het besef dat de consequenties niet alleen negatief waren. We zouden de vrijgevallen tijd kunnen gebruiken om ons als organisatie verder te ontwikkelen.”

En dat zijn we gaan doen. Zoals het leren omgaan met Zoom en MS Teams. We hebben een groot aantal gratis webinars ontwikkeld en gegeven. We hebben daar veel van geleerd. En veel positieve reacties van de deelnemers gekregen. We hebben geleerd hoe we deze tools kunnen inzetten in trainingen, intervisie en verschillende vormen van onderzoek, advies en coaching.

Sijko:
“We hebben ook samen nagedacht over waar we voor willen gaan. Vóór de coronatijd hadden we al een missie geformuleerd in de vorm van een slogan: effectieve hulp, goede professionals, gezonde organisaties. Nu hebben we de tijd genomen om daar meer invulling aan te geven.”

Waar we uiteindelijk voor gaan is het effectiever maken van de publieke hulp-/dienstverlening in het sociale domein. We werken vanuit de overtuiging dat goede dienstverlening vooral wordt bepaald door de kwaliteit van het handelen van de uitvoerend professionals. Daarom stellen we in alles wat we doen de duurzame verbetering van hun werkpraktijk centraal: in beleids-, organisatie- en methodiekontwikkeling, bij het doen van onderzoek en natuurlijk ook in onze trainingen, coaching en supervisie.

Sijko:
“We zijn nu volop bezig om het gesprek aan te gaan met onze klanten. Bijvoorbeeld hoe de borging van een training vorm te geven, zodat ze meer bijdraagt aan duurzame verbetering van de werkpraktijk. Verder hebben we onze ervaring met de begeleiding van organisatievernieuwing beschreven in de VanMontfoort implementatiemethode. Deze is inmiddels goed bruikbaar gebleken bij het implementeren van een nieuwe visie/missie en bij organisatie-brede leertrajecten. Met deze aanpak garanderen we een duurzame versterking van de werkpraktijk van de professionals en daarmee betere hulp-/dienstverlening.”

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *