Wat kun jij bijdragen aan een inhoudelijke club van doeners én denkers?

Vacature

Stageopdracht – Onderzoek naar de effecten van leerstraf So-Cool

Wat is So-Cool?
So-Cool is een erkende leerstraf in de vorm van een training. In 17 of 23 wekelijkse, individuele sessies werkt de jongere met de begeleider via gedragsoefeningen aan sociale vaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden, zelfvertrouwen en het netwerk.

Deze gedragsinterventie is gericht op het voorkomen van herhaling (recidive).

Voor wie is So-Cool?
Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben een minder dan gemiddeld IQ (50-85) en een beperkt aanpassingsvermogen. Het risico op leer- en gedragsproblemen is daardoor verhoogd.

Indien een LVB-jongere tussen de 12 en 23 jaar een delict pleegt, kan de rechter of officier van justitie So-Cool als straf opleggen.

Stageopdracht
Hoewel So-Cool landelijk voor ongeveer 250 jongeren per jaar wordt ingezet als leerstraf, is er nooit effectonderzoek gedaan. So-Cool is daardoor vooralsnog geen bewezen effectieve interventie.

Maar daar ga jij samen met de adviseurs verandering in brengen!

Het effectonderzoek is al gestart en bestaat uit drie deelstudies.

  • Effectstudie: voor- en nameting bij jongeren die de leerstaf hebben gevolgd
  • Quasi-experimentele studie: vergelijking interventiegroep met controlegroep
  • Kwalitatieve evaluatie: uitwerken resultaten en publicatie

Tijdens je stage houd jij je met name bezig met de quasi-experimentele studie. Je gaat zoveel mogelijk gegevens verzamelen over de interventie- en controlegroep. Voorafgaand zul je een training krijgen om de betrouwbaarheid van de gegevensverzameling te vergroten.

De interventiegroep bestaat uit jongeren die de leerstraf So-Cool hebben gevolgd en de controlegroep bestaat uit jongeren die een vergelijkbare straf door de rechter opgelegd hebben gekregen. Je neemt verschillende vragenlijsten af bij de jongeren en verwerkt de gegevens.

Ook zul je jouw bijdrage kunnen leveren aan de kwalitatieve evaluatie door samen met collega’s te werken aan een publiceerbaar artikel. 

Profiel

  • Een bachelor of master opleiding aan de universiteit
  • Affiniteit met het sociaal domein en het liefst met de LVB-doelgroep

Aanbod

  • Maatschappelijke en leerzame stage, waarbij jouw bijdrage echt relevant is
  • Onderdeel van een professioneel, bekwaam en (super) leuk team
  • Stageperiode van minimaal 5 maanden
  • Aantrekkelijke stagevergoeding

Interesse
Wil jij jouw bijdrage leveren aan het effectonderzoek van So-Cool?
Neem dan contact op met Luci Torregrosa.