Werk jij in de jeugdstrafrechtketen en wil je het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) weer even een opfrisbeurt geven of wil je er meer over weten? Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen. Het LIJ berekent het recidive risico en geeft een profiel van aanwezige beschermende en risicofactoren en eventuele zorgsignalen. Op basis daarvan kan worden bepaald welke strafrechtelijke aanpak en eventuele zorg de jongere nodig heeft.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Jasmijn Rahder

Bel: 0348 - 481 200
jr@vanmontfoort.nl

In deze workshop krijg je meer informatie over welke beschermende -en risicofactoren een rol spelen bij de kans op herhaling, wat de criminogene factoren zijn en wat de beste aanpak is om herhaling te voorkomen. Daarna gaan we aan de slag met leervragen die zijn ingebracht door de deelnemers.

Open inschrijving:

Trainingsdata

Selecteer uw training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 125,-

Incompany Training:

Prijs op aanvraag

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk van uw organisatie.