Tijdens de opleiding tot VertrekTrainer leer je hoe je de jongere in 3 maanden individueel ondersteunt bij het maken van een toekomstplan en het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De begeleiding richt zich op alle leefgebieden o.a. wonen, onderwijs/werk, financiën, gezin/vriendschappen, vrije tijd, lichamelijke en psychische gezondheid.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Isabel Alarcon

Bel: 0348 - 481 200
ia@vanmontfoort.nl

De VertrekTraining is een kortdurende ambulante methode om kwetsbare jongeren te begeleiden naar zelfstandigheid. De VertrekTrainer begeleidt jongeren vanaf 16 jaar die onvoldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren na (residentiële/pleegzorg) hulp en niet terug kunnen vallen op een stabiele gezinssituatie of sociaal netwerk. Het uiteindelijke doel van de VertrekTraining is het bevorderen van zelfstandige deelname aan de samenleving.

De VertrekTraining is als “goed onderbouwde methode” opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het NJI. De VertrekTraining is in de ogen van de erkenningscommissie “een zeer relevante aanpak voor een kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroep” van het NJI.

Bekijk hier het boek de VertrekTraining in de Webshop

Kennis en vaardigheden
De jongere en de werkalliantie met de jongere staan centraal in de methode. Tijdens de opleiding leer je outreachend en praktisch te werken. Je wordt getraind in kracht- en oplossingsgericht werken en je oefent met motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering. Het versterken van het netwerk van de jongere staat centraal in de opleiding. De volgende onderwerpen worden tijdens de opleiding behandeld:

  • doel, doelgroep, uitgangspunten en fasering van VertrekTraining
  • theoretisch kader
  • verzamelen en analyseren van informatie op alle leefgebieden
  • stellen van doelen door de jongere en maken van een toekomstplan
  • activeren van het sociaal netwerk van de jongere
  • versterken van krachten en ontdekken van talenten van de jongere
  • vergroten van het probleemoplossend vermogen van de jongere
  • vaardigheden en gedragsinstructies aanleren

Uitgangspunt voor deelname
Deze zevendaagse training is geschikt voor jou als je werkzaam bent bij een sociaal wijkteam, jeugdteam of jeugdhulporganisatie en hbo opgeleid bent. Verder is het belangrijk dat je enige ervaring hebt met het werken met jongeren.

Open inschrijving:

Trainingsdata

Selecteer uw training:

StartdatumDagdeelTijdLocatieStatus
Hele dag09:30 - 16:30 uurWoerdenOpen

Totale kosten

€ 1750,-

Incompany Training:

Prijs op aanvraag

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk van uw organisatie.