VertrekTraining Landelijke terugkomdag

VertrekTraining is en blijft een prachtige methode om jongeren te begeleiden naar zelfstandigheid. In deze tijd waarin volop aandacht is voor de knelpunten die 16+ jongeren ervaren en de gebrekkige aansluiting van jeugd en volwassen hulp, kan de VertrekTraining een antwoord bieden op deze vragen. Lees meer over de VertrekTraining.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Isabel Alarcon

Bel: 0348 - 481 200
ia@vanmontfoort.nl

De landelijke dag is bedoeld om nieuwe inzichten en ontwikkelingen rond de methode met elkaar te delen. De terugkomdag staat in het teken van uitwisseling en deskundigheidsbevordering.

Zoals gebruikelijk wordt iedereen die op één of andere wijze betrokken is bij Vertrek Training uitgenodigd. Vertrektrainers vanzelfsprekend, gedragsdeskundigen die betrokken zijn bij VT, leidinggevenden en mensen die getraind zijn in onderdelen van de Vertrek Training om in te zetten in bijvoorbeeld coachingstrajecten, zelfstandigheidstraining etc. Ook dit jaar staat een inhoudelijk thema op het programma.

Accreditatie is in aanvraag bij het SKJ.

Open inschrijving

Selecteer training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 160,-

Incompany Training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk.

Prijs op aanvraag

Offerte aanvragen