Verkorte training gezinsvoogdij

De verkorte training gezinsvoogdij rust de jeugdbeschermer toe in het uitvoeren van de jeugdbeschermingsmaatregelen. Door het doorlopen van de verkorte training gezinsvoogdij kent de jeugdbeschermer het gehele proces van aanmelding van de jeugdige tot het afsluiten van een ondertoezichtstelling.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Saskia Heeren

Bel: 0348 - 481 200
she@vanmontfoort.nl

De didactische focus van de Verkorte training Gezinsvoogdij ligt op leren in de praktijk. We werken in de training met eigen casussen. Beginnende werkers die nog niet of nauwelijks casussen hebben lopen met een meer ervaren collega mee en werken met deze casussen in de training.

De deelnemers kennen na het doorlopen van de verkorte training gezinsvoogdij:

 • de werkwijze en procedures behorende bij een ondertoezichtstelling.
 • het begrip veiligheid.
 • de verschillende kernbeslissingen behorende bij de gezinsvoogdij.

De deelnemers kunnen na het doorlopen van de verkorte training gezinsvoogdij:

 • de kern van de Deltamethode vertalen naar hun eigen casuïstiek en in het ordeningsschema van de viervensters plaatsen.
 • de werkwijze en procedures behorende bij een ondertoezichtstelling communiceren met ouders.
 • werken met veiligheidsvragenlijsten.
 • feiten verzamelen en formuleren aan de hand van de ontwikkelingstaken en ontwikkelingsbedreigingen.
 • de gewenste ontwikkelingsuitkomsten en criteria voor een ‘goed genoeg’situatie formuleren.
 • de huidige opvoedingssituatie wegen.
 • ouders en netwerk betrekken bij het opstellen van het plan van aanpak en communiceren over kernbeslissingen en (voorwaarden voor) veiligheid m.b.t. de jeugdige.
 • een actieagenda opstellen met ouders, jeugdige(n) en netwerk en hiermee werken.
 • planmatig en cyclisch werken.

Open inschrijving

Selecteer training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 0,-

Incompany Training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk.

Prijs op aanvraag

Offerte aanvragen