Starttraining gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten

Deze training is bedoeld voor voorzitters/gespreksleiders van een Methodische Leerbijeenkomst. Dit zijn gedragsdeskundigen of ervaren professionals die werkzaam zijn in sociale wijkteams of gebiedsgebonden teams, zorginstellingen en gecertificeerde instellingen.

Begeleiden en stimuleren van reflectie van professionals op het professioneel handelen is een belangrijke vaardigheid voor gedragsdeskundigen en (werk)begeleiders van professionals in de zorg voor jeugd. Het verdiepen en systematisch toepassen van reflectie op het handelen in de praktijk behoeft organisatie. Een manier om dat te doen is het invoeren van methodische leerbijeenkomsten (MLB).

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Antoinette Brussen

Bel: 0348 - 481 200
abr@vanmontfoort.nl

Om professionals goed voor te bereiden op deelname aan methodische leerbijeenkomsten, is deze training ontwikkeld. Hierin maken zij kennis met de visie en achtergrond van de reflectieve praktijk, de opzet, structuur en werkwijze van een Methodische Leerbijeenkomst, de vaardigheid ‘reflecteren’ en het viervenstermodel.

  • In deze training wordt een MLB geoefend waarin het volgende aan bod komt:
  • Een leerinbreng concretiseren
  • Oplossingsgerichte, kritische en relevante vragen stellen binnen de viervensters
  • Een gezamenlijke en gestructureerde praktijkanalyse maken van de casus waarop de leervraag betrekking heeft
  • Het geleerde uit de ervaring vertalen naar de eigen praktijk

Open inschrijving

Selecteer training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 395,-

Incompany Training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk.

Prijs op aanvraag

Offerte aanvragen