Schriftelijk rapporteren

Hoe leg ik helder en concreet schriftelijk verantwoording af aan mijn collega’s over de gang van zaken rond een jeugdige die aan mijn zorg is toevertrouwd? Hoe schrijf ik dat zo op, dat mijn rapport gebruikt kan worden om externe rapportages te onderbouwen? Hoe maak ik in mijn rapportages onderscheid tussen feiten en meningen?

De eendaagse cursus ‘Schriftelijk rapporteren aan collega’s helpt je om jouw eigen antwoorden op deze vragen te vinden.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Marike Lenglet

Bel: 0348 - 481 200
ml@vanmontfoort.nl

Schriftelijk communiceren
Je bent groepsleider in een jeugdzorginstelling, jongerenwerker bij een welzijnsinstelling, pedagogisch medewerker in de kinderopvang of leerkracht op school. Met deze cursus leer je effectief schriftelijk te communiceren met collega’s. Rapportages betreffen de begeleiding en ontwikkeling van de jeugdige die aan de zorg van jouw organisatie is toevertrouwd.Deze rapportages moeten de basis kunnen vormen voor externe rapportages, bijvoorbeeld met het oog op de (verlenging van de) indicatiestelling.

Doel
Het doel van de cursus is dat je helder en concreet schriftelijk verantwoording leert afleggen over werkwijze van, of de gang van zaken in de begeleiding van de jeugdige. Aan orde komen vooral de communicatieve aspecten, zoals onderscheid maken tussen feiten en meningen, en de wijze waarop je gegevens verzamelt, selecteert en verwerkt.

Eigen rapportage meenemen
Onze ambitie is dat je de dag na de training anders, beter gaat rapporteren. Daarom vragen we je om een recente eigen (geanonimiseerde) rapportage mee naar de cursus te nemen en hieraan te gaan werken in het middagprogramma van de cursus.Je ontvangt dan direct feedback op de verbetering van je rapportage.

Open inschrijving

Selecteer training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 295,-

Incompany Training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk.

Prijs op aanvraag

Offerte aanvragen
Relevante onderwerpen: