Privacy en informatie delen

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘ de AVG ’) op 25 mei 2018, is privacy en het delen van informatie een hot item.

In de cursus ‘Privacy en informatie delen’ leer je de privacyregels uit de AVG, de Jeugdwet en de WGBO toe te passen in je dagelijks werk.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Marike Lenglet

Bel: 0348 - 481 200
ml@vanmontfoort.nl

In het dagelijks werk van een jeugdprofessional speelt privacy een belangrijke rol en kun je tegen de volgende vragen aanlopen:

  • hoe kun je de privacy van ouders en kinderen respecteren en toch gewoon je werk doen?
  • wat is beroepsgeheim en voor wie geldt dit?
  • wat moet ik doen als iemand vraagt om inzage in het dossier van mijn cliënt? Zijn er bepaalde regels waar ik mij aan moet houden?

Informatie uitwisselen
In je werk is het belangrijk om effectief te kunnen samenwerken: met ouders, kinderen, collega’s en andere professionals. Hiervoor is het noodzakelijk om informatie uit te wisselen. Dit vereist zorgvuldigheid: het gaat om gevoelige informatie van burgers en iemands privacy kan in het geding zijn. Ook is het van belang om de kaders van de AVG te kennen, zodat je weet in welke gevallen je wel en je welke gevallen je geen informatie kunt delen.

Op deze en andere vragen rondom het onderwerp privacy geeft de cursus ‘Privacy en informatie delen’ een helder antwoord. We lichten de privacywetgeving (zoals de AVG, de Jeugdwet en de WGBO) toe en laten zien hoe je deze als professional constructief kunt inzetten in specifieke situaties. Na afloop van deze training ben je in staat om de privacyregels die gelden in jouw beroepspraktijk effectief toe te passen en AVG-proof te werken in de samenwerking met ouders en kinderen, met collega’s en met professionals uit andere organisaties.

Open inschrijving

Selecteer training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 165,-

Incompany Training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk.

Prijs op aanvraag

Offerte aanvragen
Relevante onderwerpen: