Opfristraining Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen.

Het LIJ is een instrument voor medewerkers van gecertificeerde jeugdzorginstellingen en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Het helpt professionals in de strafrechtketen om een onderbouwde inschatting te maken van de kans op herhaling (recidive), de aanwezige risico en beschermende factoren en de eventuele zorgsignalen.

Het instrument wordt doorontwikkeld en ook is er behoefte aan een betere aansluiting van de opleiding naar de dagelijkse werkpraktijk. De opfristraining Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen is bedoeld voor reeds opgeleide jeugdreclasseerders in het Landelijke Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Jutta Verduin

Bel: 0348 - 481 200
jv@vanmontfoort.nl

Het LIJ helpt professionals in de jeugdstrafrechtketen om tot goed onderbouwde adviezen en beslissingen te komen. Na het afronden van de opleiding blijkt vaak behoefte aan een koppeling met de dagelijkse werkpraktijk. Ook draagt het herhalen van de theorie bij aan effectief gebruik van het instrument.

Resultaten van de Opfristraining LIJ:

  • Meer kennis van de theoretische onderbouwing van LIJ (gevalideerd instrument)
  • Inzicht in het nut en de noodzaak van LIJ
  • Inzicht in de meerwaarde van LIJ en effectief gebruik
  • Beter in staat de theorie te koppelen aan de praktijk
  • Overtuigd dat LIJ in iedere JR-zaak gebruikt moet worden

De training kan op aanvraag incompany gegeven worden. De training wordt voorbereid met de verantwoordelijke gedragswetenschapper(s) voor maximale aansluiting met de werkpraktijk.

Open inschrijving

Selecteer training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 295,-

Incompany Training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk.

Prijs op aanvraag

Offerte aanvragen