Opfristraining Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen. Het LIJ wordt door de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdreclassering (JR) gebruikt om het recidive risico te berekenen.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Elise Sondorp

Bel: 0348 - 481 200
es@vanmontfoort.nl

Om het LIJ te kunnen gebruiken is het vereist dat de betrokken medewerkers een opleiding hebben gevolgd hoe zij het LIJ moeten gebruiken. VanMontfoort biedt een training aan voor de JR medewerkers die het gebruik van het LIJ weer willen opfrissen.

Na de training:

  • hebben de medewerkers hun kennis van de theoretische onderbouwing van LIJ (als zijnde een gevalideerd instrument) vergroot;
  • weten de medewerkers wat de nut en noodzaak c.q. meerwaarde is van LIJ en hoe die “eruit gehaald” kan worden;
  • hebben de medewerkers reeds opgedane kennis over LIJ opgefrist;
  • zijn de medewerkers zich ervan bewust dat LIJ in iedere JR zaak gebruikt dient te worden;
  • weten de medewerkers hoe ze het instrument kunnen gebruiken;
  • weten de medewerkers waar onderdelen terug kunnen komen in SAVE rapportage.

Open inschrijving:

Trainingsdata

Selecteer uw training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 295,-

Incompany Training:

Prijs op aanvraag

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk van uw organisatie.