Masterclass Duurzame gedragsverandering

We hebben de coronacrisis niet nodig om te onderbouwen dat veel van onze klanten in een turbulente omgeving moeten opereren. Veel van hen worstelen al enige tijd met kostenoverschrijdingen, liquiditeitsproblemen, stelselwijzigingen en transformatiedoelstellingen. De bestuurders en andere leidinggevenden denken na over hoe adequaat te reageren op die veranderingen en nemen initiatieven om de organisatie aan de veranderende buitenwereld aan te passen en verder te ontwikkelen. Bij onze klanten zijn belangrijke thema’s: hoe bepaal ik de medewerkers bij de ‘why’ van de organisaties en hoe kunnen zij leren omgaan met de steeds toenemende werkdruk, de schijnbaar onstuitbaar toenemende administratieve lastendruk, het gevoel van toenemende complexiteit van de vragen en problemen van cliënten en de ingewikkelde samenwerking met andere organisaties.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Sijko Wierenga

Bel: 0348 - 481 200
sw@vanmontfoort.nl

In deze masterclass delen wij onze inzichten over het vergroten van de effectiviteit van veranderinitiatieven. De rode draad in onze aanpak is onze visie dat duurzame gedragsverandering van de uitvoerend professionals en verandering van de organisatiecultuur vragen om grondige aandacht voor de inhoud van de verandering, misschien nog meer dan het veranderproces zelf. We bespreken een casus waarin deze aanpak heeft vorm gekregen. Deelnemers krijgen suggesties mee hoe deze inzichten in de praktijk van het veranderinitiatief te benutten. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Open inschrijving

Selecteer training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 245,-

Incompany Training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk.

Prijs op aanvraag

Offerte aanvragen