Leergang Gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten

Stimuleren van reflectie bij professionals in de zorg voor jeugd

Omvat je werk het begeleiden en coachen van (een team) professionals in de zorg voor jeugd? Zou je daar meer handvatten voor willen? Of meer diepgang in aanbrengen? Dan is deze leergang iets voor jou!

Methodische Leerbijeenkomsten zijn een middel om het professionele en methodische handelen te ontwikkelen en te verbeteren, en reflectie te stimuleren op basis van actuele casuïstiek. Het werken met jeugdigen en gezinnen, zeker in complexe situaties en als er zorgen zijn over de veiligheid, stelt professionals steeds weer voor vragen en dilemma’s die niet eenvoudig op te lossen zijn.

 

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Antoinette Brussen

Bel: 0348 - 481 200
abr@vanmontfoort.nl

Methodische Leerbijeenkomsten vormen een onderdeel van het concept ‘reflectieve praktijk’, dat staat voor een andere manier van begeleiden en leren in en van de praktijk. De eigen praktijkkennis van de deelnemers vormt hierin een belangrijk ingrediënt. Door professionals op een gestructureerde manier te bevragen wordt praktijkkennis geëxpliciteerd en gesystematiseerd en daarmee bewust herhaalbaar toe te passen en over te dragen aan anderen. Professionals leren op deze manier van elkaar, gaan bewuster handelen en maken reflectie tot een vanzelfsprekend onderdeel van hun professionaliteit.

Reflectie op het eigen handelen en functioneren ontstaat gemakkelijker als professionals daartoe uitgenodigd en bevraagd worden. Tijdens de leergang leren de deelnemers hoe reflectie te stimuleren, een leerinbreng van een professional te concretiseren, oplossingsgerichten, helpende vragen te stellen op het spoor van de inbrenger en hoe een methodische leerbijeenkomst te leiden.

Open inschrijving

Selecteer training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 0,-

Incompany Training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk.

Prijs op aanvraag

Offerte aanvragen