Gezinsgericht werken (e-learning)

Werken met kinderen en jeugdigen betekent werken met gezinnen. Ook wanneer het kind in een pleeggezin of opvang woont, speelt het gezin van herkomst een rol in het leven van het kind.

Zowel steunbronnen en krachten als oorzaken van de huidige (problematische) situatie worden zichtbaar wanneer je met een gezinsgerichte kijk het kind benadert. Bovendien zorg je bij een gezinsgerichte aanpak voor meer betrokkenheid van het eigen netwerk en draag je op die manier bij aan de zelfredzaamheid van het kind en diens gezin.

Oog hebben voor deze context en achtergrond van het kind is daarom een essentieel onderdeel van het werk van de jeugd- en gezinsprofessional.

In deze e-learning leer je de systeemtheorie te koppelen aan je dagelijkse praktijk met als resultaat een gezinsgerichte aanpak in jouw werk als jeugd- en gezinsprofessional.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Sara Zijlstra

Bel: 0348 - 481 200
sz@vanmontfoort.nl

Na het volgen van deze e-learning ben je in staat onderstaande vaardigheden toe te passen en heb je een beeld van hoe jij je verder kan ontwikkelen in het gezinsgericht werken.

  • Je vraagt uit wat de gezinssituatie is van een aangemeld kind/jongere om de reden van aanmelding in een bredere context te zien. Je betrekt het gezin bij het (hulpverlenings-)traject vanuit de overtuiging dat elk kind gevormd wordt door diens gezin.
  • Je werkt vanuit een meerzijdig partijdige basishouding.
  • Je gaat op zoek naar protectieve factoren en stressoren in het gezin t.b.v. de behandeling van het kind / de jongere.
  • Je stelt circulaire vragen.
  • Je weet gedrag te herlabelen, waardoor het kind/de jongere en de gezinsleden worden ontschuldigd of de verantwoordelijkheid wordt gelegd waar die hoort.
  • Je gebruikt het maken van een genogram in de (behandel)trajecten.

Online Training

Bij een e-learning kies je zelf wanneer je met de training aan de slag gaat. Na inschrijven ontvang je binnen een week de inloggegevens.

Totale kosten

€ 295,-

Inschrijven