Geweldloos opvoeden voor lokale teams

Wil je binnen jouw lokale team aan de slag met concrete handvatten in het kortdurend begeleiden van machteloze cliënten? Stop met onnodig doorverwijzen en bespaar dus kosten!

We streven met zijn allen naar zo kort mogelijke, maar kwalitatief goede hulpverleningstrajecten. Uit onmacht of gebrek aan handige ‘tools’ wordt er toch vaak doorverwezen naar specialistische zorgaanbieders.

Wij hebben de oplossing! In vier à vijf gesprekken geef je de machteloze cliënt handvatten om weer grip te krijgen op de opvoeding vanuit de basisprincipes van Geweldloos Opvoeden.

Onze training Geweldloos Opvoeden is gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet in gezinnen van Haim Omer, professor uit Tel Aviv. Deze tweedaagse training biedt de professional handvatten om cliënten te leren met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Belangrijke termen die in de training aan bod komen zijn: doorbreken van machteloosheid en schaamte, verminderen van conflicten, doorbreken van escalatie, betrekken van netwerk en meer eigen verantwoordelijkheid.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Jasmijn Rahder

Bel: 0348 - 481 200
jr@vanmontfoort.nl

De training bestaat uit twee dagen en is een combinatie van het overdragen en bediscussiëren van relevante kennis en het oefenen van vaardigheden.

Kennisonderwerpen zijn:

  • Basisprincipes
  • Schaamte doorbreken
  • De-escalatie
  • Relatiegebaren
  • Aanwezigheid vergroten

Aan te leren vaardigheden zijn:

  • Versterken eigen regie van ouders
  • Ouders begeleiden in het actief weerstand bieden tegen het probleemgedrag van hun kind

Open inschrijving:

Trainingsdata

Selecteer uw training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 570,-

Incompany Training:

Prijs op aanvraag

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk van uw organisatie.