De wet als partner

In de cursus ‘De wet als partner’ komen de belangrijkste juridische aspecten waar je mee te maken krijgt in je dagelijks werk, aan bod. Welke rechten heeft een ouder met gezag, en een ouder zonder gezag? Wie hebben er recht op informatie uit het dossier en wanneer mag ik dit weigeren? Hoe ga ik om met de privacy van alle betrokkenen? Wanneer moet ik wel of geen toestemming vragen om informatie te delen, en met wie mag ik dit delen? Ook is er in deze cursus aandacht voor je eigen positie wanneer je te maken hebt met ouders in een conflictueuze scheiding. Het maakt niet uit of je in een wijkteam, als sociaal werker of als jeugdbeschermer werkt, het is onvermijdelijk dat je te maken krijgt met juridische vragen over je eigen positie of die van je cliënten.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Elise Sondorp

Bel: 0348 - 481 200
es@vanmontfoort.nl

Ouderschap en gezag
Wanneer ben je juridisch ouder en wanneer heb je gezag? Welke rechten hebben ouders? We lichten de verschillende juridische posities van ouders toe en laten zien hoe je als professional hiermee om moet gaan in specifieke situaties.

Privacy en informatie uitwisselen
In je werk is het belangrijk om effectief te kunnen samenwerken, bijvoorbeeld met cliënten, collega’s en andere professionals. Hiervoor is het noodzakelijk om informatie uit te wisselen, maar dient er wel rekening gehouden te worden met iemands privacy. De vraag is hoe je effectief kunt (samen)werken en tegelijkertijd de privacy van anderen kunt respecteren. Privacy heeft ook te maken met beroepsgeheim. In hoeverre geldt het beroepsgeheim voor jou? Wat moet je doen als iemand vraagt om inzage in het dossier?

Complexe scheidingen
Ongetwijfeld krijg je in je werk te maken met strijdende ouders. Hoe ga je daarmee om en welke positie kan en mag je dan innemen? We besteden onder andere aandacht aan de juridische gevolgen van een scheiding, en aan meervoudige partijdigheid en wat dit betekent voor je werkzaamheden.

Toegepast
Na afloop van deze cursus is het duidelijk met welke juridische aspecten je in je werk te maken kunt krijgen en hoe je de toepasselijke wet- en regelgeving effectief kunt toepassen in je dagelijkse werk.

Open inschrijving:

Trainingsdata

Selecteer je training en schrijf je in.

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 295,-

Incompany Training:

Prijs op aanvraag

Met een incompany training leveren wij maatwerk, aangesloten op de werkpraktijk van jouw organisatie.