De wet als partner

In de cursus ‘De wet als partner’ komen de belangrijkste juridische aspecten waar u mee te maken krijgt in uw dagelijks werk, aan bod. Welke rechten heeft een ouder met gezag, en een ouder zonder gezag? Wie hebben er recht op informatie uit het dossier en wanneer mag ik dit weigeren? Hoe ga ik om met de privacy van alle betrokkenen? Wanneer moet ik wel of geen toestemming vragen om informatie te delen, en met wie mag ik dit delen? Ook is er in deze cursus aandacht voor uw eigen positie wanneer u te maken hebt met ouders in een conflictueuze scheiding. Het maakt niet uit of u in een wijkteam, als sociaal werker of als jeugdbeschermer werkt, het is onvermijdelijk dat u te maken krijgt met juridische vragen over uw eigen positie of die van uw cliënten.

Vragen over de training?
Uw contactpersoon

Elise Sondorp

Bel: 0348 - 481 200
es@vanmontfoort.nl

Ouderschap en gezag
Wanneer bent u juridisch ouder en wanneer heeft u gezag? Welke rechten hebben ouders? We lichten de verschillende juridische posities van ouders toe en laten zien hoe u als professional hiermee om moet gaan in specifieke situaties.

Privacy en informatie uitwisselen
In uw werk is het belangrijk om effectief te kunnen samenwerken, bijvoorbeeld met cliënten, collega’s en andere professionals. Hiervoor is het noodzakelijk om informatie uit te wisselen, maar dient er wel rekening gehouden te worden met iemands privacy. De vraag is hoe je effectief kunt (samen)werken en tegelijkertijd de privacy van anderen kunt respecteren. Privacy heeft ook te maken met beroepsgeheim. In hoeverre geldt het beroepsgeheim voor u? Wat moet u doen als iemand vraagt om inzage in het dossier?

Complexe scheidingen
Ongetwijfeld krijgt u in uw werk te maken met strijdende ouders. Hoe gaat u daarmee om en welke positie kan en mag u dan innemen? We besteden onder andere aandacht aan de juridische gevolgen van een scheiding, en aan meervoudige partijdigheid en wat dit betekent voor uw werkzaamheden.

Toegepast
Na afloop van deze cursus is het duidelijk met welke juridische aspecten je in je werk te maken kunt krijgen en hoe je de toepasselijke wet- en regelgeving effectief kunt toepassen in je dagelijkse werk.

Open inschrijving

Selecteer training:

Er is nog geen startdatum gepland.

Totale kosten

€ 295,-

Incompany Training

Bij een incompany training bieden wij maatwerk voor een goede aansluiting met de werkpraktijk.

Prijs op aanvraag

Offerte aanvragen
Relevante onderwerpen: