Toekomstscenario
Jeugdbeschermingsketen

Thema: Toekomstscenario

In de jeugdbeschermingsketen is het belangrijk om gezinsgericht en integraal te werken. Voor de partners in de keten is het een uitdaging hoe dit vorm te geven, zowel bestuurlijk als operationeel. De huidige keten van jeugdbescherming is te complex waardoor kwetsbare kinderen en hun gezinnen niet tijdig de juiste hulp krijgen. Dit is in de eerste plaats onwenselijk voor deze kinderen en hun gezinnen, maar ook voor de professionals.

Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming heeft als doel het huidige stelsel van jeugdbescherming te verbeteren en vraagt van de betrokken organisaties een andere manier van werken.

Wat kun je van ons verwachten?

VanMontfoort ondersteunt organisaties bij de planopzet en de uitvoering van het toekomstscenario.

Overige thema’s binnen Gemeenten

Woman handshaking on blue sky sunny outdoors background, close-up picture
Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen
Effectieve dienstverlening

Bekijken

VanMontfoort_Thema_Personeel
Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen
Personeel

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.