Technologische innovatie in de zorg
Instellingen

Thema: Technologische innovatie in de zorg

Vooral in de ouderenzorg wordt de oplossing van het personeelstekort onder andere gezocht in digitalisering, zoals bijvoorbeeld hulp op afstand via een tablet. In het land zijn al vele pilots gestart.

De praktijk is dat de pilots vaak geen vervolg krijgen. Veel ouderenzorgorganisaties vragen zich af hoe deze andere manier van werken te integreren in het dagelijks werk van de professionals.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij zijn gespecialiseerd in duurzame gedragsverandering binnen organisaties in de publieke en semi-publieke sector. Wij ondersteunen organisaties met een nadere analyse van het probleem, geven advies over de haalbaarheid van deze verandering en de noodzakelijke randvoorwaarden, en kunnen het veranderproces daadwerkelijk begeleiden.

Overige thema’s binnen Gemeenten

VanMontfoort_Thema_Toenemende administratieve lastendruk
Instellingen
Toenemende administratieve lastendruk

Bekijken

Smart child in casual clothes with laptop on table have fun with magnifying glass.
Instellingen
Leren van incidenten en calamiteiten

Bekijken

Smiling female manager holds laptop, IT office interior on background. Professional worker, planning or brainstorming. Successful employee in modern company
Instellingen
Effectieve zorg- en dienstverlening

Bekijken

VanMontfoort lage instroom
Instellingen
Lage Instroom en Hoge uitstroom van professionals

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid
Zorggroep Alliade: Samen doen wat wél kan!
Klantcase Zorgpraktijk ULCO
Methodiekontwikkeling
De viervensters®
Calamiteiten- en incidentenonderzoek
Maak kennis met Erik van der Beek
WODC onderzoeken
Maak kennis met Jolien van Aar
VM-Verbindt: Innoveren in het sociaal domein
Bijeenkomst nieuwe wethouders & raadsleden
Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Klantcase gemeente De Fryske Marren
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak
Klantcase Odion
Juridische ondersteuning pilot gemeente Bodegraven-Reeuwijk
VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.