Personeel
Jeugdbeschermingsketen

Thema: Personeel

De kwaliteit van de dienstverlening staat of valt met goede professionals. Uit diverse onderzoeken blijkt dat jeugdzorg te kampen heeft met een enorm personeelstekort en-verloop, vooral in de jeugdbescherming. Veel jonge mensen solliciteren naar een functie binnen de jeugdbeschermingsketen. Ondanks dat zij worden begeleid, leidt de zwaarte van de functie (waarbij (on)veiligheid en bedreigingen een rol spelen) op den duur tot een toename van werkdruk en ziekteverzuim.

Dit heeft gevolgen voor ervaren krachten. Doordat jonge professionals nog niet volledig inzetbaar zijn (en de pas afgestudeerden onder hen, nog niet volledig voldoen aan de registratieplicht), worden de ervaren professionals belast met een zwaardere caseload. Het gevolg is dat ook zij dreigen uit te vallen. Een instroom van zaken i.c.m. uitval en onvoldoende capaciteit leidt tot wachtlijsten. De administratieve verdeling van wachtlijstzaken levert weer veel stress op. Zowel het vinden als het behouden van goede professionals is dus een probleem. Door het personeelsverloop- en -tekort vissen veel jeugdzorginstellingen in dezelfde vijver voor het vinden van personeel.

De grote vraag is: Hoe houd je jeugdzorgwerkers betrokken op het werk en op de organisatie? Het aannemen en behouden van jeugdzorgpersoneel is niet een taak van de instelling alleen. Er zal meer samenwerking opgezocht moeten worden met de gemeente, onderwijs, en andere instellingen voor jeugdzorg binnen de regio. Een brede aanpak dus!

Wat kun je van ons verwachten?

VanMontfoort helpt organisaties om de brede aanpak te onderzoeken en vorm te geven om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te realiseren.

Overige thema’s binnen

Jeugdbeschermingsketen
Woman handshaking on blue sky sunny outdoors background, close-up picture
Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen
Effectieve dienstverlening

Bekijken

Brother and sister holding hands
Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen
Toekomstscenario

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Het spanningsveld tussen de werkpraktijk en de institutionele wereld
Het Toekomstscenario - waarom veranderen moeilijk is
"Ren niet voor elk opvoedprobleem naar de dokter."
Professioneel statuut en incidenten
Klantcase PI Vught – BPG methodiek
Klantcase Simba Familiezorg
Erkenning Families First
Het creëren van een Pedagogische Civil Society (Pedagogische/Sociale Basis) in een gemeente
Hoe bevorder je werkplezier?
Wie mag wat? Over het nut van een professioneel statuut
Directiewisseling per 1-9-2023
Vacature: adviseur lokale overheid mét ervaring
Zwembaden in de gehandicaptenzorg, onbetaalbaar!?
Effectieve dienstverlening in het sociaal domein
Waarom wij participatief onderzoek doen
VM-Verbindt 28 september: Een sociaal ontwikkelbedrijf, hoe dan?
Afgerond onderzoek naar rechterlijke instrumenten bij contactverlies
Werkbezoek bij Sterk Huis
Klantcase Odion woonlocatie
VM-Verbindt 22 juni: zzp-ers in zorg en hulpverlening, een probleem of een gegeven?
Richella Kreuning
Maak kennis met Richella Kreuning
Klantcase Meetplan Jeugdzorgregio West-Brabant West
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
Klantcase Routekaart Jeugdzorgregio West-Brabant West
Spoedeisende Zorg (SEZ) Jeugdbescherming Gelderland
Klantcase Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
De effecten van de leerstraf So-Cool
Maak kennis met Saskia Heeren
Tool lunchsessies 2 en 21 februari
Maak kennis met Herma Regterschot
Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid
Zorggroep Alliade: Samen doen wat wél kan!
Klantcase Zorgpraktijk ULCO
Methodiekontwikkeling
De viervensters®
Calamiteiten- en incidentenonderzoek
WODC onderzoeken
Maak kennis met Jolien van Aar
VM-Verbindt: Innoveren in het sociaal domein
Bijeenkomst nieuwe wethouders & raadsleden
Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Klantcase gemeente De Fryske Marren
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak
Klantcase Odion
Juridische ondersteuning pilot gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Klantcase Centrum voor Jeugd en Gezin Reimerswaal en Kapelle
VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.