Leren van incidenten en calamiteiten
Instellingen

Thema: Leren van incidenten en calamiteiten

Een incident of calamiteit heeft grote impact voor de cliënt, alle andere betrokkenen en organisatie(s). Hoewel het voorkomen van een calamiteit niet altijd mogelijk is, is het lering trekken uit deze heftige ervaring, van enorm belang.

Wat kun je van ons verwachten?

Van Montfoort kan organisaties ondersteunen door calamiteitonderzoek te doen waarbij leren centraal staat. U kunt van ons een zorgvuldige, onafhankelijke reconstructie van en inzicht in het gebeurde verwachten. Desgevraagd geven wij ook advies over eventuele aanpassingen in organisatie, cultuur en/of werkwijze die nodig zijn om de kans op herhaling te verlagen. We kunnen ook extra onderzoekscapaciteit leveren voor uw eigen onderzoeksteam.

Overige thema’s binnen Gemeenten

Portrait of smiling beautiful woman in office with tablet
Instellingen
Technologische innovatie in de zorg

Bekijken

VanMontfoort_Thema_Toenemende administratieve lastendruk
Instellingen
Toenemende administratieve lastendruk

Bekijken

Smiling female manager holds laptop, IT office interior on background. Professional worker, planning or brainstorming. Successful employee in modern company
Instellingen
Effectieve zorg- en dienstverlening

Bekijken

VanMontfoort lage instroom
Instellingen
Lage Instroom en Hoge uitstroom van professionals

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.