Lage Instroom en Hoge uitstroom van professionals
Instellingen

Thema: Lage Instroom en Hoge uitstroom van professionals

De kwaliteit van zorg en ondersteuning in Nederland behoort tot de top van de wereld. Kwaliteit van zorg en dienstverlening staat of valt met goede professionals. Verschillende factoren maken het voor organisaties lastig om personeel te werven en vast te houden. Te weinig geschoold personeel kunnen vinden in de regio, professionals die de organisatie verlaten omdat de werkdruk te groot is of ze zich onvoldoende met de inhoud van het werk (en dus hun passie!) bezig kunnen houden.

Organisaties staan voor de uitdaging om enerzijds buiten de gebaande paden te zoeken naar personeel en anderzijds de condities te creëren waarin professionals hun werk vakkundig en met plezier kunnen uitvoeren.

Wat kun je van ons verwachten?

Van Montfoort kan uw organisatie helpen om deze ambities waar te maken. Om een uitnodigende, inspirerende cultuur voor uw organisatie te creëren, waar het werkplezier centraal staat!  

Overige thema’s binnen Gemeenten

Portrait of smiling beautiful woman in office with tablet
Instellingen
Technologische innovatie in de zorg

Bekijken

VanMontfoort_Thema_Toenemende administratieve lastendruk
Instellingen
Toenemende administratieve lastendruk

Bekijken

Smart child in casual clothes with laptop on table have fun with magnifying glass.
Instellingen
Leren van incidenten en calamiteiten

Bekijken

Smiling female manager holds laptop, IT office interior on background. Professional worker, planning or brainstorming. Successful employee in modern company
Instellingen
Effectieve zorg- en dienstverlening

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Spoedeisende Zorg (SEZ) Jeugdbescherming Gelderland
Klantcase Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid
De effecten van de leerstraf So-Cool
Maak kennis met Saskia Heeren
Tool lunchsessies 2 en 21 februari
Maak kennis met Herma Regterschot
Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid
Zorggroep Alliade: Samen doen wat wél kan!
Klantcase Zorgpraktijk ULCO
Methodiekontwikkeling
De viervensters®
Calamiteiten- en incidentenonderzoek
Maak kennis met Erik van der Beek
WODC onderzoeken
Maak kennis met Jolien van Aar
VM-Verbindt: Innoveren in het sociaal domein
Bijeenkomst nieuwe wethouders & raadsleden
Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Klantcase gemeente De Fryske Marren
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak
Klantcase Odion
Juridische ondersteuning pilot gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Klantcase Centrum voor Jeugd en Gezin Reimerswaal en Kapelle
VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.