Grip op de uitgaven binnen het Sociaal Domein: Jeugdhulp en Wmo
Gemeenten

Thema: Grip op de uitgaven binnen het Sociaal Domein: Jeugdhulp en Wmo

Bijna iedere gemeente heeft tekorten binnen het sociaal domein en is op zoek naar manieren om deze tekorten te beperken en grip op de uitgaven te krijgen?

Een duidelijke visie op de verantwoordelijkheid van de gemeente, de reikwijdte van de wetgeving (Jeugdhulp en Wmo) en  het inkoopbeleid voor de meest kwetsbare inwoners is een belangrijke voorwaarde om grip op de kosten van Jeugdhulp en Wmo te kunnen krijgen.

In ons blog ‘Barsten in de Jeugdzorg’ benoemen wij al een aantal oorzaken van het gebrek aan grip op de uitgaven. Wij kunnen uw gemeente adviseren op dit onderwerp en de veranderingen binnen beleid en praktijk begeleiden om zo de grip op de jeugdhulp te realiseren.

Wat kun je van ons verwachten?

VanMontfoort kan uw gemeente hierin, na onderzoek naar uw specifieke lokale situatie, adviseren en het proces om tot deze verandering te komen begeleiden.

Overige thema’s binnen Gemeenten

Close up view of kid in yellow waterproof cloak and boots walking outdoors with suitcase.
Gemeenten
Uithuisplaatsingen naar nul

Bekijken

Young man and little girl sitting at home, giving high five
Gemeenten
Toekomstscenario Jeugd en gezinsbescherming

Bekijken

High office buildings in the business center of the city. Glass and steel. Skyscrapers as a backdrop.
Gemeenten
Van sociaal werkbedrijf naar werkbedrijf 2.0

Bekijken

VanMontfoort_Thema_De-omgekeerde-toets
Gemeenten
De omgekeerde toets, de menselijke maat binnen het Sociaal Domein

Bekijken

Mature businesswoman smiling with employee, working together, collaboration, teamwork
Gemeenten
Integraal werken binnen het sociaal domein

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.