Effectieve zorg- en dienstverlening
Instellingen

Thema: Effectieve zorg- en dienstverlening

Iedere organisatie en professional streeft naar het maximale effect van zorg- en/of dienstverlening. In een tijd waarin we met beperkte middelen het beste resultaat willen bereiken is inzicht in ‘wat werkt voor wie’ essentieel. Immers, hoe effectiever zorg of hulp is, hoe meer de cliënt of inwoner zelfstandig zijn leven kan leiden en hoe minder hulp en zorg nodig blijven.

Wat kun je van ons verwachten?

VanMontfoort kan uw organisatie ondersteunen bij het doen van onderzoek naar en advisering over effectiviteit van zorg en/of zorgprocessen, het verbeteren van het methodisch handelen, en het implementeren van effectieve werkwijze om de zorg te verbeteren.

Overige thema’s binnen Gemeenten

Portrait of smiling beautiful woman in office with tablet
Instellingen
Technologische innovatie in de zorg

Bekijken

VanMontfoort_Thema_Toenemende administratieve lastendruk
Instellingen
Toenemende administratieve lastendruk

Bekijken

Smart child in casual clothes with laptop on table have fun with magnifying glass.
Instellingen
Leren van incidenten en calamiteiten

Bekijken

VanMontfoort lage instroom
Instellingen
Lage Instroom en Hoge uitstroom van professionals

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Klantcase Koraal
Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.