Effectieve dienstverlening
Jeugdbeschermingsketen

Thema: Effectieve dienstverlening

Effectieve dienstverlening is volgens onze visie het vinden van een duurzame oplossing met en voor de cliënt.

In een tijd waarin we met beperkte middelen het beste resultaat willen bereiken is inzicht in ‘wat werkt voor wie’ essentieel. Immers, hoe beter de professional weet effectief te handelen, hoe sneller er een duurzame oplossing wordt gevonden.

Wat kun je van ons verwachten?

VanMontfoort ondersteunt organisaties door onderzoek te doen naar en advies te geven over de effectiviteit van dienstverlening, het verbeteren van het methodisch handelen, en het implementeren van effectieve werkwijze om de dienstverlening te verbeteren.

Overige thema’s binnen Gemeenten

Brother and sister holding hands
Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen
Toekomstscenario

Bekijken

VanMontfoort_Thema_Personeel
Strafrecht- en Jeugdbeschermingsketen
Personeel

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Klantcase Koraal
Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.