De omgekeerde toets, de menselijke maat binnen het Sociaal Domein
Gemeenten

Thema: De omgekeerde toets, de menselijke maat binnen het Sociaal Domein

De roep om de menselijke maat in de uitvoering binnen het Sociaal Domein wordt steeds groter. De omgekeerde toets, maatwerk en werken volgens de bedoeling zijn termen die dan worden genoemd. De gemeenten staan hiermee voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet zo uitgevoerd wordt dat niet de bepalingen in de wet  voorop staan, maar de doelen van de wet en de doelen van de maatwerkoplossing die iemand nodig heeft. Vervolgens moet worden gezien of die maatwerkvoorziening kan worden geleverd op grond van de wet. .

Het is aan de  gemeente  om in de eerste plaats het beleid en de verordeningen vanuit dit gedachtengoed vorm te geven. Vervolgens dient bekeken te worden welke ondersteuning professionals nodig hebben om  dit gedachtengoed in hun dagelijks werk in te passen.

Wat kun je van ons verwachten?

VanMontfoort kan uw gemeente ondersteunen in het realiseren van deze menselijke maat in de diensteverlening binnen Jeugdhulp, Wmo en Partcipatie en Inkomen.

Overige thema’s binnen Gemeenten

Close up view of kid in yellow waterproof cloak and boots walking outdoors with suitcase.
Gemeenten
Uithuisplaatsingen naar nul

Bekijken

Young man and little girl sitting at home, giving high five
Gemeenten
Toekomstscenario Jeugd en gezinsbescherming

Bekijken

Finances Saving Economy concept. Accountant or banker calculate the cash bill.
Gemeenten
Grip op de uitgaven binnen het Sociaal Domein: Jeugdhulp en Wmo

Bekijken

High office buildings in the business center of the city. Glass and steel. Skyscrapers as a backdrop.
Gemeenten
Van sociaal werkbedrijf naar werkbedrijf 2.0

Bekijken

Mature businesswoman smiling with employee, working together, collaboration, teamwork
Gemeenten
Integraal werken binnen het sociaal domein

Bekijken

Actueel

We zijn actief betrokken bij actuele gebeurtenissen in het publieke domein.

Klantcase Serviceorganisatie Zuid-Holland Zuid
Zorggroep Alliade: Samen doen wat wél kan!
Klantcase Zorgpraktijk ULCO
Methodiekontwikkeling
De viervensters®
Calamiteiten- en incidentenonderzoek
Maak kennis met Erik van der Beek
WODC onderzoeken
Maak kennis met Jolien van Aar
VM-Verbindt: Innoveren in het sociaal domein
Bijeenkomst nieuwe wethouders & raadsleden
Jeugdzorg, een kwestie van vertrouwen (?)
Stoppen met gesloten jeugdhulp?
Maak kennis met Arno van Kempen
Klantcase gemeente De Fryske Marren
Monitoring – Nieuwe ronde, nieuwe kansen
VanMontfoort-aanpak
Klantcase Odion
Juridische ondersteuning pilot gemeente Bodegraven-Reeuwijk
VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.