Jutta Verduin

Medewerkers

Studie

WO Sociologie, master Beleids- en Toegepast onderzoek

Sterke eigenschappen

Analytisch sterk, gedreven, spontaan, gestructureerd en teamplayer

Jutta Verduin aan het woord

Ik ben afgestudeerd als sociologisch beleidsonderzoeker en ben sinds januari 2019 in dienst bij VanMontfoort als adviseur en onderzoeker. Binnen VanMontfoort richt ik me voornamelijk op advies- en onderzoekstrajecten, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Zo heb ik verschillende projecten uitgevoerd binnen het sociaal domein, waaronder evaluaties van werkwijzen binnen het gedwongen kader en/of (jeugd)hulpverlening, incidentonderzoeken bij instellingen en opdrachten binnen jeugdzorgregio’s breed.

Daarnaast geef ik training in het gebruik van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ), de training Feitelijk Rapporteren en de training PRISMA; een methode voor het uitvoeren van incidentonderzoek.

Ik heb ervaring met het uitvoeren van literatuuronderzoek, het coördineren van dataverzameling en het zelf uitvoeren en analyseren van de verzameling: opvragen documenten, uitvoeren (groeps)interviews, uitzetten vragenlijsten en data- en dossieranalyse.

In mijn werk streef ik ernaar om, samen met de organisaties binnen het sociaal domein, de omstandigheden van kwetsbare groepen in de samenleving te verbeteren en/of te versterken. Het vormen van een visie is een eerste – en zeker belangrijke stap – maar daarmee zijn we nog niet klaar. Hoe krijgt de visie vorm? Wat werkt in de praktijk? De brug daartussen is essentieel om tot de juiste uitvoering te komen.

Laten we samen kijken hoe we deze puzzel kunnen leggen.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.