Jolien van Aar

Medewerkers

Studie

WO Orthopedagogiek & WO Onderzoeksmaster

Sterke eigenschappen

Analytisch, betrouwbaar, to-the-point, realistisch optimistisch

Jolien van Aar aan het woord

Ik ben een gedreven praktijkonderzoeker met een achtergrond in het wetenschappelijk onderzoek. Of het nu gaat om een interventie, over een organiseermodel, de hele keten of een proeftuin: een goed onderzoek biedt inzicht in wat werkt, voor wie, en onder welke omstandigheden. Twee voorbeelden:

In de wetenschap heb ik mij gericht op de lange termijn effectiviteit van preventieve jeugdhulpinterventies. Ik onderzocht in mijn promotieonderzoek of opvoedhulp aan ouders bij beginnende gedragsproblemen bij kinderen, tot duurzame gedragsverandering van ouders én kinderen leidde. Dat bleek zo te zijn voor een specifieke groep gezinnen, niet voor iedereen. Belangrijke informatie om de juiste hulp aan een gezin te geven.

Als adviseur (bij een ander commercieel adviesbureau) heb ik een project gedaan voor de politie, waar geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak voor cybercriminaliteit. Voor deze nieuwe aanpak was verandering op alle niveaus nodig: de organisatiestructuur, processen en werkwijzen, en het gedrag van de medewerkers. Parallel met de transformatie liep een effectmeting waarmee we de voortgang van de transformatie monitorden. Door na iedere periode tussentijds te evalueren kon de transformatie worden bijgestuurd totdat de gewenste verbetering was bereikt.

Naast onderzoek heb ik ook ervaring in het projectmanagement, het verzorgen van workshops en het geven van trainingen. In mijn ideale project zit het allemaal: inzichten verkrijgen door middel van onderzoek, op basis daarvan verbetering doorvoeren met behulp van projectmanagement, en als onderdeel daarvan professionalisering/gedragsverandering bewerkstelligen door trainingen.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.