Isabel Alarcon

Medewerkers

Studie

WO Organisatiepsychologie / Post academische opleiding tot Gedragsveranderaar

Sterke eigenschappen

Bevlogen, analytisch, verbindend, kritisch en resultaatgericht

Isabel Alarcon aan het woord

Ik ben sinds 2008 werkzaam bij VanMontfoort als adviseur.

Binnen VanMontfoort werk ik mee aan de (door)ontwikkeling, implementatie en evaluatie van methodieken. Hierbij staan voor mij drie vragen centraal: waar willen we naartoe (doel), hoe komen we daar (werkwijze) en waar gaan we dat aan zien (monitoring)? Mijn achtergrond als gedragsveranderaar biedt daarvoor mooie handvatten.

Ik heb veel ervaring in het uitvoeren van diverse typen onderzoeken zoals incidentenonderzoek, beleidsonderzoek en monitoring van pilots binnen het sociaal domein. Daarnaast ben ik actief als projectleider en procesbegeleider van innovatieve trajecten. Ook ben ik aanspreekpunt voor ‘Zorginstellingen’.

Mijn inhoudelijke expertise ligt op het terrein van toekomstgerichte begeleiding van jongeren in kwetsbare posities. Ik ben verantwoordelijk voor een aantal prachtige interventies gericht op het vergroten van de maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties, zoals de VertrekTraining en Nieuwe Perspectieven Nieuwe Stijl.

Mijn hart ligt dan ook bij de jeugd. Ik ben naast mijn functie als adviseur sinds 1999 coördinator van het Jeugdwelzijnsberaad, het grootste platform van jongerenraden in de jeugdhulp. Het samenwerken, versterken en een podium geven aan jongeren om vanuit hun perspectief de zorg te verbeteren, vind ik essentieel.

Ik ga graag de uitdaging aan om vanuit wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis de zorg voor jeugd te verbeteren. Mijn kracht ligt bij het enthousiasmeren en verbinden van alle betrokkenen, om in co-creatie tot verbeteringen te komen met het gezin of de jongere als uitgangspunt.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.