Herma Regterschot

Medewerkers

VanMontfoort_Herma
Herma Regterschot
Samenwerkingspartner

Studie

HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening, Master Forensische orthopedagogiek

Sterke eigenschappen

Resultaatgericht, bevlogen, verbindend, analytisch, aanjager, strategisch

Herma Regterschot aan het woord

Ik zet me er graag voor in om duurzame verbeteringen door te voeren zodat organisaties meer volgens ‘de bedoeling’ kunnen werken. VanMontfoort streeft hier ook naar, door onze samenwerking kunnen we elkaar hierop aanvullen! 

De afgelopen jaren heb ik bij verschillende gemeenten verbeteringen doorgevoerd zodat de hulp en ondersteuning voor kwetsbare mensen werd verbeterd. Hierbij richt ik mij met name op complexe vraagstukken in de rol van bijvoorbeeld projectleider, opgavemanager, procesbegeleider en adviseur. 

Vaak gaat het om integraal/opgavegericht werken, zorgen dat het systeem ondersteunend wordt in plaats van dat het leidend is, het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende organisaties rondom de mensen in kwetsbare posities en het meenemen van alle lagen, zoals het bestuur, management, uitvoering en de mensen om wie het gaat. 

De manier waarop ik werk, kan ik het beste omschrijven (agile/opgavegericht werken): 

Eerst goed zicht krijgen op betrokkenen (bijvoorbeeld bestuurlijk, management, uitvoering en gezinnen zelf), de ‘waarom’ continu centraal stellen en draagvlak creëren. Vervolgens vanuit het perspectief waar we naartoe willen (vanuit de inwoners gezien), samen met betrokkenen analyseren wat er nodig is, wat goed gaat (met kennis over wat werkt), waar we kunnen verbeteren, wat hiervoor nodig is en welke concrete stappen haalbaar zijn om direct te zetten. 

Hier vervolgens samen op terugkijken, wat levert dit op? 

Wat is een volgende concrete stap? Om zo, al werkende weg, samen te verbeteren. 

Hierbij houd ik de rode draad in de gaten, overzie ik wat er voor verschillende stakeholders belangrijk en nodig is, en maak ik de complexiteit eenvoudig door dit duidelijk weer te geven in een overzicht. Door goed aan te sluiten creëer ik eigenaarschap bij de betrokkenen waardoor zij in een lerende houding komen.  

Naast het werken aan complexe vraagstukken heb ik veel kennis over effectieve interventies, met name in de jeugdzorg en jeugdcriminaliteit. 

Deze ervaring heb ik opgedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming, waar ik als gedragsdeskundige en projectmedewerker effectieve interventies werkte, als beleidsmedewerker bij Spirit Jeugdzorg (nu Levvel) gericht op jeugdcriminaliteit en 16+ en mijn baan bij PI Research. Hier heb ik veel mooie projecten mogen doen voor de jeugdzorg, met name op het gebied van effectieve interventies voor jeugdige delinquenten. In de rol van trainer, ontwikkelaar, projectleider, supervisor en onderzoeker. 

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.