Saskia Heeren

Medewerkers

Studie

VO Management, beleid en organisatie / HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening

Sterke eigenschappen

Deskundig, empathisch, helikopterview, zorgvuldig

Saskia Heeren aan het woord

Sinds 2009 ben ik werkzaam bij VanMontfoort. Ik laat teams kennismaken met Methodische Leerbijeenkomsten en ik leid gespreksleiders op om deze bijeenkomsten zelfstandig te kunnen leiden. Verder begeleid ik gedragswetenschappers in hun rol als coach. Daarnaast geef ik de training Professionele oordeelsvorming en Moreel beraad voor professionals in het sociaal domein. Tot slot geef ik jaarlijks, op uitnodiging van de Universiteit van Amsterdam, een gastcollege over de nieuwe jeugdbescherming voor studenten van de masteropleiding Forensische orthopedagogiek.

In de periode daarvoor heb ik ruim 13 jaar bij Bureau Jeugdzorg verschillende functies bekleed binnen de sector Jeugdbescherming, waarvan 9 jaar een staf- en lijnfunctie. Ik heb diverse methodiektrainingen en coachingstrajecten verzorgd voor instellingen voor jeugdzorg en de jeugdbeschermingsketen, bijvoorbeeld de training Samenwerken aan Veiligheid en de opleiding Jeugdbescherming.

Mijn drijfveer is om de kwaliteit van professionele dienstverlening te verbeteren door coaching en training van management en uitvoering.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

Bedankt voor je interesse in VanMontfoort. Wij hebben je bericht ontvangen en zullen binnenkort contact met je opnemen.