Brenda Riegman

Medewerkers

Studie

WO Psychologie, Jeugdstudies

Sterke eigenschappen

Betrouwbaar, resultaatgericht, gestructureerd, analytisch en verbindend

Brenda Riegman aan het woord

Ik werk met (beleids)professionals in het sociaal domein. Ik help organisaties daadwerkelijk verschil te maken. Door implementaties, pilots en transformaties te begeleiden die een aantoonbaar positief effect hebben op hun inwoners/cliënten. Ik verbind ervaring en wetenschappelijke kennis met de aanwezige organisatie-expertise. Alles om de dienstverlening te verbeteren. Voor mij de mooiste uitdaging die er is.

Binnen VanMontfoort ben ik verantwoordelijk voor het kernteam implementatie. Samen met dit team optimaliseer ik voortdurend onze implementatietrajecten. Ik vertaal daarbij methodiek, beleid en visie naar concrete uitvoering. Onder andere door processen te begeleiden en leertrajecten te ontwerpen. Uitgangspunt bij implementatie is het creëren van een lerende organisatie. Mijn doel is het realiseren van een duurzame verandering.

Daarnaast ontwikkel ik erkende (justitiële) gedragsinterventies en -methodieken. Ik heb onder andere de methodieken Families First en Ambulante Spoedhulp in mijn portefeuille. Ik adviseer over de kwaliteitsborging van de leerstraf So-Cool, geef trainingen om de handelingsbekwaamheid van professionals te vergroten en leid (effect)onderzoek.

Door het in hun kracht zetten van alle direct betrokkenen draag ik bij aan succesvolle implementaties. In mijn samenwerking met beleidsprofessionals streef ik naar het maximaal haalbare voor kinderen, gezinnen en/of bewoners.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.