Arno van Kempen

Medewerkers

VanMontfoort_Arno
Arno van Kempen
Directeur/Strategisch adviseur

Studie

Rechten (Universiteit Leiden)

Sterke eigenschappen

Verbindend, strategisch, analytisch en doen!

Arno van Kempen aan het woord

Sinds april 2022 ben ik in dienst bij VanMontfoort. Het openbaar bestuur is een rode draad in mijn werkzame leven. Ik ben mijn loopbaan begonnen als beleidsjurist bij het toenmalige Ministerie van VROM, waar ik in mijn werk ‘de letter van de wet’ centraal stelde.

Daarna heb ik directeursposities bekleed bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeente Haarlemmermeer en heb ik een aantal jaren bij Berenschot geadviseerd op het gebied van openbaar bestuur. In de periode 2014 – 2022 ben ik wethouder sociaal domein geweest in de gemeente Teylingen. In die periode heb ik mijn eigen ontwikkeling naar jurist van ‘de geest van de wet centraal’ voltooid.

In het jeugdbeleid zien we nog belangrijke vraagstukken om aan te pakken. De rol die preventie en vroegsignalering kunnen spelen, demedicaliseren en normaliseren en het beheersbaar maken van de kosten, zijn daar voorbeelden van.

Op het gebied van participatie worden we uitgedaagd door de nieuwe inburgeringswet, het versterken van het sociaal ontwikkelbedrijf, de regionalisering van de arbeidsmarkt en de roep om de menselijke maat in de uitvoering van de Participatiewet.

De grootste uitdagingen op het gebied van de Wmo worden ingegeven door het opzoeken van de grens voor het zo lang mogelijk zelfstandig en veilig kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor doelgroepen die het wat minder makkelijk hebben, zorg voor multiproblemgezinnen en grip op de uitgaven krijgen in de Wmo vragen de komende tijd ook de nodige aandacht.

Mijn uitdaging en wens voor de komende periode is om voor, maar ook samen met overheidspartijen en/of zorgaanbieders de transformatie in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet verder vorm te geven.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.