Antoinette Brussen

Medewerkers

Studie

WO Andragologie/ HBO orthopedagogiek

Sterke eigenschappen

Energiek, transparant, veiligheid biedend

Antoinette Brussen aan het woord

Ik werk sinds 2013 bij VanMontfoort en lever een bijdrage aan de voortdurende ontwikkeling van professionals. Daarnaast coach ik organisaties op het gebied van cultuur- gedragsverandering. Momenteel ben ik verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de reflectieve praktijk. Ik train en coach gespreksleiders Methodische Leer Bijeenkomsten en ik bewaak de kwaliteit van de diensten die wij op dit vlak leveren. Ook houd ik me bezig met de ontwikkeling en ondersteuning van professionals die zich richten op de kwetsbare jeugd.

Hiervoor ben ik bij verschillende organisaties werkzaam geweest (crisisopvang; welzijnswerk; jeugdzorg 2e lijn). Ik hield me bezig met het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen, het opzetten en ondersteunen van netwerken jeugdhulpverlening voor deze doelgroep en het trainen en coachen van ambulante jongerenwerkers/interventiewerkers Nieuwe Perspectieven.

Iets kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van professionals in de publieke sector is voor mij een belangrijke drijfveer. Ik ben ervan overtuigd dat een investering in leren alleen een meerwaarde heeft als de gedragsverandering wordt geborgd op groeps- en organisatieniveau. Vandaar dat ik vooral alert ben op versterking van de samenhang tussen de professional enerzijds en de groep of organisatie anderzijds.

VMTraining_Logo_Algemeen_FullColor_S

Onderdeel van VanMontfoort

Wij ondersteunen jouw professionele
groei binnen het sociaal domein.

Bedankt!

Wij hebben je
bericht ontvangen.

We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.