geweldloos opvoeden

Schrijf je nu in voor de training Geweldloos Opvoeden voor lokale teams

Wil je binnen jouw lokale team aan de slag met concrete handvatten in het kortdurend begeleiden van machteloze cliënten? Stop met onnodig doorverwijzen en bespaar dus kosten!

We streven met zijn allen naar zo kort mogelijke, maar kwalitatief goede hulpverleningstrajecten. Uit onmacht of gebrek aan handige ‘tools’ wordt er toch vaak doorverwezen naar specialistische zorgaanbieders.

Wij hebben de oplossing! In vier à vijf gesprekken geef je de machteloze cliënt handvatten om weer grip te krijgen op de opvoeding vanuit de basisprincipes van Geweldloos Opvoeden.

Onze training Geweldloos Opvoeden is gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet in gezinnen van Haim Omer, professor uit Tel Aviv. Deze tweedaagse training biedt de professional handvatten om cliënten te leren met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Belangrijke termen die in de training aan bod komen zijn: doorbreken van machteloosheid en schaamte, verminderen van conflicten, doorbreken van escalatie, betrekken van netwerk en meer eigen verantwoordelijkheid.

Interesse? Schrijf je in voor de open inschrijving. De trainingen worden ook incompany aangeboden. Neem contact op met mevrouw Annika Verhagen, av@vanmontfoort.nl voor meer informatie.

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.