Rekenkamer(commissie): beter doorgronden van ingewikkelde vraagstukken

Door: Jutta Verduin

Begin februari deed Nieuwsuur verslag over het gebrek aan uitgevoerde rekenkameronderzoeken of zelfs het ontbreken van rekenkamer(commissies of -functies) bij gemeenten. Voor meerdere gemeenten zit het in het feit dat ze geen goed zicht hebben op wat een rekenkamer voor hen kan betekenen.

Wat is het verschil tussen een rekenkamer en een rekenkamercommissie of -functie?

Er worden verschillende termen gebruikt: een rekenkamer en een rekenkamercommissie of -functie. In de praktijk zit er geen verschil in de werkzaamheden die men uitvoert. Wel verschilt een rekenkamer met een rekenkamercommissie of -functie in de onafhankelijkheid van het orgaan. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoeken, een rekenkamercommissie of -functie staat dichter bij de gemeenteraad en is minder onafhankelijk. Daarbij heeft de gemeente meer invloed op de samenstelling van een rekenkamercommissie of -functie.

Vanaf nu spreken we over een rekenkamer waar ook rekenkamercommissie of -functie geldt.

Wat is dan een rekenkamer?

Gemeenten zijn bij wet verplicht om een rekenkamer of rekenkamercommissie te hebben. De invulling hiervan verschilt per gemeente. Sommige gemeenten werken bijvoorbeeld samen in een overkoepelende rekenkamer.

Een rekenkamer is een heel belangrijk hulpmiddel voor een gemeenteraad. De leden van de rekenkamer kijken met de gemeenteraad mee:

✔️ Welke lessen kunnen er geleerd worden?
✔️ Op welke manier kunnen we de aanwezige expertise versterken?

Op deze manier worden de raadsleden ondersteund in het doorgronden van ingewikkelde besluiten en/of vraagstukken, zoals jeugdhulp. Het stelt de gemeenteraad in staat de rol als hoogste bestuursorgaan goed in te vullen.

Wat doet een rekenkamer?

Een rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Dit kan:

  • Retrospectief: in essentie willen weten of bereikt is wat werd beoogd of gedaan is wat gedaan moest worden en/of de investering volgens afspraak is gegaan.
  • Prospectief: onderzoek doen naar voorgenomen beleid en is gericht op het stellen van kaders en wat de mogelijke doorwerking is van het voorgenomen gemeentelijk beleid. Afhankelijk van het vraagstuk dat door de rekenkamer onderzocht wordt, kan dit uitgebreid met een (tijds)intensief diepteonderzoek of meer verkennend en schetsend.

Wat kunnen wij daarin betekenen?

De gemeenteraad mag van de rekenkamer verwachten dat zij onafhankelijk, kritisch en objectief onderzoek doet en een eindproduct oplevert van hoge kwaliteit. Goed onderzoek leidt immers tot goede aanbevelingen. Dit vraagt maatwerk.

VanMontfoort kan daar uitstekend bij helpen! In opdracht van rekenkamers en rekenkamercommissies voeren we graag onderzoek uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de activiteiten van de gemeente.

Onderzoeken wat wij voor jouw gemeenteraad kunnen betekenen?
Adviseur Annika Verhagen en onderzoeker Collin Hoogeveen gaan graag het gesprek aan!

Deel artikel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.