Wij bieden diverse trainingen voor onze professionals

Over onze trainingen

Reflectieve praktijk

In een reflectieve praktijk reflecteren professionals op het eigen handelen, de resultaten daarvan voor de betrokkenen en de omgeving en wat de betrokkenen met hen als persoon doen.