Winkel

Zelfredzaamheid in detentie

0.00

Artikelnummer: 48 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

In dit onderzoek staat de zelfredzaamheid van gedetineerden binnen de PI Nieuwersluis centraal.
Binnen de pilot Participerende Detentie en Maatschappelijke Arbeid (PDMA) wordt de
gedetineerden de ruimte gegeven om zelfredzaam te zijn binnen de penitentiaire inrichting. Meer
verantwoordelijkheid neerleggen bij gedetineerden past bij de veranderende maatschappelijke
ontwikkelingen naar een participatiesamenleving, waar de verantwoordelijkheid van de burger
meer nadruk krijgt. Dit geldt daardoor natuurlijk ook voor de gedetineerden binnen de kaders die
een penitentiaire inrichting biedt.