Winkel

Wel thuis

0.00

Humanitas is in 2014 een uit twee delen bestaand project gestart met het doel de inzet van vrijwilligers voor de zwaardere doelgroepen van de jeugdhulp en de jeugdbescherming te vergroten.

Categorie: Tag:

Beschrijving

Humanitas is in 2014 een uit twee delen bestaand project gestart met het doel de inzet van vrijwilligers voor de zwaardere doelgroepen van de jeugdhulp en de jeugdbescherming te vergroten. Het project is gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. De twee deelprojecten zijn: ‘Jeugdsupport’ voor jongeren met een hulpverleningsgeschiedenis die de jeugdhulp gaan verlaten of al hebben verlaten en ‘Wel Thuis’ voor gezinnen waar de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen wordt bedreigd. Dit rapport gaat over Wel Thuis. Het is het verslag van een evaluatieonderzoek, waarin de focus is gelegd op het maatschappelijke rendement van Wel Thuis. In 2016 is een tussenrapportage gemaakt, waarin een prognose is gegeven van de effecten die van Wel Thuis verwacht kunnen worden.

Voor Wel Thuis zijn er de volgende documenten beschikbaar:
Wel Thuis rapport
Wel Thuis onderzoeksrapport
Wel Thuis informatie