Winkel

Strijdende ouders en de jeugdprofessional

12.50

Iedere jeugdprofessional krijgt te maken met strijdende ouders. Voor de niet gespecialiseerde professionals in wijkteams en in het onderwijs zijn dit lastige situaties. Voor hen is dit een handreiking met praktische tips.

Artikelnummer: 52 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Voor iedere jeugdprofessional
Iedere jeugdprofessional krijgt te maken met strijdende ouders: ouders die problemen hebben in hun relatie, bezig zijn met uit elkaar gaan of al lang geleden uit elkaar gegaan zijn, maar nog steeds strijden. Voor professionals in de jeugdhulp en het onderwijs is strijd tussen de ouders een complicerende factor. De confrontatie met die emoties kan voor de professional een belastende factor op zichzelf zijn.

Belastende zaken
Omdat strijd tussen de ouders niet goed is voor de kinderen, voelt de jeugdprofessional zich al snel verantwoordelijk voor het verbeteren van de situatie. Als de professional weinig mogelijkheden ziet om de strijd te beïnvloeden kan dat leiden tot gevoelens van onmacht. Bij dit alles loopt de professional ook nog het risico om zelf onderdeel van de strijd te worden. Er zijn relatief veel klachten over jeugdprofessionals van ouders die vinden dat de jeugdprofessional partijdig is. Alles bij elkaar genomen verhogen de zaken met strijdende ouders de werkdruk die jeugdprofessionals ervaren.

Handreiking
Het doel van deze handreiking is steun bieden aan jeugdprofessionals die niet gespecialiseerd zijn in conflictueuze scheidingen, maar in hun werk wel te maken krijgen met strijdende ouders en hun kinderen. De handreiking is ontstaan in een samenwerking met de Jeugdteams in de regio Noord-Veluwe. De medewerkers van de teams hadden behoefte aan nuchtere, praktische tips. Er zijn tips om de verantwoordelijkheid van de jeugdprofessional af te bakenen en om niet het onmogelijke van jezelf te eisen. Tips voor de start van het contact met de gezinsleden en voor de afweging om wel of niet zelf te adviseren of te bemiddelen. Ook is er aandacht voor de samenwerking met de mensen in het netwerk van het gezin en de vele instanties waar het gezin ook mee te maken krijgt. De tips zijn gemakkelijk te begrijpen, maar vergen wel oefening.