Winkel

Professionaliteit en nuchterheid in jeugdzorg en jeugdbeleid

9.95

Uitverkocht

Artikelnummer: 23 Categorie: Tag:

Beschrijving

De druk op beroepskrachten in jeugdzorg en jeugdbeleid is de afgelopen jaren toegenomen door mondige cliënten, hogere maatschappelijke verwachtingen en een alsmaar groeiende overheidscontrole en -bureaucratie. De beroepskracht die sociale interventies uitvoert, moet aansluiten bij de vraag van ouders en jeugdigen, werken op basis van kennis over effectieve interventies én normatief handelen om de opvoeding te beïnvloeden vanuit maatschappelijke waarden. Professioneel handelen vereist een combinatie van dienstbaarheid, passie en nuchterheid.

De noodzaak van verdere professionaliseren wordt onderstreept door zowel de beroepsgroepen als de instellingen en de overheid. Het lectoraat Jeugdzorg en jeugdbeleid van Hogeschool Leiden is het eerste lectoraat dat zich specifiek richt op de praktijk van interventies in opvoeden en opgroeien. In het lectoraat wordt een professionele master jeugdzorg opgezet voor ervaren beroepskrachten. Voorts wordt onderwijs ontwikkeld voor de initiële beroepsopleidingen en wordt onderzoek opgezet, zowel op het gebied van preventie en signalering en de vorming van centra voor jeugd en gezien, als op het gebied van jeugdzorg.