Winkel

Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer

0.00

Artikelnummer: 44 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

In opdracht van het Ministerie van Justitie, het WODC heeft VanMonfoort een verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke discrepanties, differentiaties, oplossingen en kosten inzake de Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer

In de rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de samenhang van verschillende beveiligingsniveaus met recidive, geweldsgebruik tijdens en na de detentie en ontvluchtingen. Daarnaast wordt op basis van deze kennis en ervaring een uitspraak gedaan over het vraagstuk of justitiabelen in de Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen onder een optimaal beveiligingsniveau beveiligd en vervoerd worden, waarbij de aanwijzingen voor samenhang van verschillende niveaus van beveiliging met recidive en geweldsgebruik tijdens en na de detentie de basis vormen. Ook de kostenaspecten van de beveiliging worden meegenomen.