Winkel

Methodische Leerbijeenkomsten

2.50

Beschrijving

De vraag hoe de professional moet handelen in een actuele situatie als er sprake is van meervoudig en complexe problematiek in gezinnen is niet eenduidig uit algemene kennis of voorschriften af te leiden. De Professional moet gegevens over de specifieke situatie verzamelen en zich op grond daarvan, met behulp van kennis en kaders een beeld vormen van de mogelijke handelingsalternatieven.