Winkel

Kinderbescherming: de terugkeer van de burger

5.00

In de loop van een eeuw heeft de overheid familie en vrijwilligers naar de zijlijn geduwd bij het beschermen van kinderen. De professionalisering heeft veel positieve resultaten opgeleverd. Maar in deze Mulock Houwer-lezing van 2012 betoogt Van Montfoort, dat er grenzen zijn aan wat de overheid kan en dat familieleden en vrijwilligers naast professionals een belangrijke rol moeten krijgen.

Artikelnummer: 18 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Geschiedenis
Ooit was kinderbescherming een zaak van burgers en particuliere verenigingen. De voogdijraad en de voogdijverenigingen bestonden in 1905 vooral uit vrijwilligers. Ook de familie had een belangrijke rol. In de loop van de 20e eeuw zijn de burgers stap voor stap teruggedrongen. De voogdijraad werd Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogden werden beroepskrachten. Pas in 1996 werden de burgers uit de Raad voor de Kinderbescherming gezet. Uiteindelijk hebben de overheid en beroepskrachten de verantwoordelijkheid volledig overgenomen van de familie en de burgers.

De grenzen van de overheid
De professionalisering heeft veel positieve resultaten opgeleverd. Het is terecht, dat de overheid verantwoordelijkheid draagt voor het beschermen van kinderen. Maar aan het begin van de 21e eeuw vragen we ons af of de overheid alle verwachtingen wel kan waarmaken. Is de burger niet te veel naar de zijlijn verbannen? Speelt de familie in ons land geen rol meer? Moeten we echt naar de Maori in Nieuw Zeeland om te ontdekken, dat familieleden het belangrijk vinden, dat het goed blijft gaan met hun kleinkinderen, neefjes en nichtjes?

Tijd voor herwaardering
In deze Mulock Houwer-lezing van 2012 laat Adri van Montfoort zien, dat de overheid niet terugtreedt, maar zich steeds meer bemoeit met de opvoeding. De burger is niet zelf teruggetreden, maar door de professionalisering en verambtelijking actief buiten spel gezet. Dit gaat door, ondanks teksten van de regering over eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Van Montfoort pleit voor een herwaardering van de rol van de familie en van burgers, ook als de problemen ernstig zijn en er kinderbescherming vanuit de overheid nodig is. De overheid moet zich niet geheel terugtrekken; de winst van de professionalisering moet blijven. Er kunnen nieuwe vormen worden toegepast om de stem van de familie en van andere burgers weer te laten klinken. Het is tijd voor de terugkeer van de burger in de kinderbescherming.