Winkel

Eindrapport Evaluatie VOG

0.00

Artikelnummer: 47 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

In dit onderzoek staat de uitvoering van de Regeling Gratis VOG centraal. Vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich aanmelden voor deze regeling en bij deelname kunnen de vrijwilligers die zich voor deze organisaties inzetten gratis een VOG aanvragen. Dit alles met het doel om de sociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk in Nederland te vergroten en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Begin november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie besloten de regeling door te laten lopen in 2017. Vrijwel alle organisaties die mee doen aan de regeling kunnen ook na 1 januari 2017 VOG’s blijven aanvragen voor hun vrijwilligers. De dataverzameling van dit onderzoek ziet op het jaar 2015.