Winkel

Ben ik in beeld? Factsheet Tips voor Opvangorganisaties

0.00

Beschrijving

Deze factsheet komt voort uit het onderzoek ‘Ben ik in beeld?’ dat in 2016-2017 is uitgevoerd. In dit onderzoek staat de aandacht en zorg
voor kinderen in de maatschappelijke opvang centraal. De informatie in deze factsheet is gebaseerd op de uitkomsten van een
online-vragenlijst aan maatschappelijke opvang-instellingen, een casestudy in de Utrechtse opvangorganisatie De Tussenvoorziening
en een focusgroep met vertegenwoordigers van opvangorganisaties, gemeenten en landelijke partijen.