Vanuit een nuchtere, realistische visie
op de publieke dienstverlening

Een inhoudelijke club van doeners en denkers

Over ons

VanMontfoort is 23 jaar geleden begonnen in de jeugdbescherming, vooral met het maken van effectieve werkmethodes voor professionals. Vanaf het begin hebben we een combinatie gehad van juridische kennis en sociaalpsychologische expertise. Al doende hebben we een krachtige visie ontwikkeld over hoe de publieke dienstverlening te verbeteren.

Een breed aanbod

Ons aanbod strekt zich uit van het bieden van hulp aan jeugdigen en gezinnen met moeilijk oplosbare problemen tot organisatieadvies, beleids- en methodeontwikkeling, training, coaching en diverse vormen van onderzoek.  Inmiddels werken we over de hele breedte van de publieke sector, zowel overheden als semi-publieke organisaties.

Onze visie

Hulpverlening moet in onze visie nuchter en bescheiden zijn en waar nodig ook stevig. Nuchter, want hulpverleners kunnen nu eenmaal niet alle problemen helpen oplossen. Bescheiden, want hulpverleners zijn slechts passanten. Stevig, want dat is soms nodig om iemand zijn of haar eigen aandeel in de problemen onder ogen te leren zien.

Onze advisering doen we eigenlijk net zo: nuchter, bescheiden en soms stevig. Ze is gebaseerd op de overtuiging dat verbetering van de publieke dienstverlening alleen goed mogelijk is als de focus ligt op de werkpraktijk van de professionals in hun relatie met cliënten. Wij zijn kritisch op de huidige aandacht voor organisatie-output, sturing op producten, ketenstructuren, contractuele verhoudingen, budgetten en kosten. Niet dat deze zaken onbelangrijk zijn, integendeel. Maar het komt nogal eens voor dat politici, bestuurders, leidinggevenden, en ook adviseurs deze zaken als hoofdzaken zijn gaan beschouwen. Wij geven ze de plaats die hen past: ondersteunend aan de werkpraktijk van de professionals. We zijn daarom altijd op zoek naar vereenvoudiging van deze ‘institutionele wereld’. De uitvoering is onze maatstaf, die moet beter worden door onze bijdrage.

Professionals in de publieke dienstverlening kunnen in onze visie hun werk pas echt goed doen als zij werken in een gezonde organisatiecontext. Daarom stellen we steeds de vraag hoe je de organisatie zó inricht dat de professionals goed en met plezier kunnen functioneren.

Het landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid bepaalt ook of professionals hun werk goed kunnen uitvoeren. Wij hebben een divers aanbod:  sociaal-wetenschappelijk onderzoek, incidentonderzoek, beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling. Ook hierin zijn onze drijfveren de verbetering van de publieke dienstverlening en de verbetering van de werkpraktijk van de professionals.

Vernieuwend

Vanuit deze ambitie vernieuwen wij ons aanbod voortdurend. Blijf ons daarom volgen, via social media en onze nieuwsbrief.