Vanuit een nuchtere, realistische visie
op de publieke dienstverlening

Een inhoudelijke club van doeners en denkers

Over ons

VanMontfoort is 25 jaar geleden begonnen in de jeugdbescherming, vooral met het maken van effectieve werkmethodes voor professionals. Vanaf het begin hebben we een combinatie gehad van juridische kennis en sociaalpsychologische expertise. Al doende hebben we een krachtige visie ontwikkeld over hoe de publieke dienstverlening te verbeteren.

Wat ons drijft

Wij willen de publieke dienstverlening in het sociale domein effectiever maken. We werken vanuit de overtuiging dat goede dienstverlening vooral wordt bepaald door de kwaliteit van het handelen van de uitvoerend professionals. Daarom stellen we in alles wat we doen de duurzame verbetering van hun werkpraktijk centraal: in beleids-, organisatie- en methodiekontwikkeling, bij het doen van onderzoek en natuurlijk ook in onze trainingen, coaching en supervisie.

VanMontfoort is zelf ook dienstverlener in het sociale domein, o.a. als aanbieder van ambulante jeugdhulp. Zo blijven we verbonden met de werkpraktijk.

Onze visie

Uitvoerend professionals in het sociale domein moeten in onze visie nuchter en bescheiden zijn en waar nodig ook stevig. Nuchter, want ze kunnen nu eenmaal niet alle problemen oplossen. Bescheiden, want de professionals zijn slechts passanten. Stevig, want dat is soms nodig om iemand zijn of haar eigen aandeel in de problemen onder ogen te leren zien. Onze jeugdhulpverleners werken vanuit deze visie.

Onze adviseurs doen hun werk eigenlijk net zo: nuchter, bescheiden en soms stevig. Over ‘stevig’ gesproken: Wij zijn kritisch op de huidige aandacht voor organisatie-output, sturing op producten, ketenstructuren, contractuele verhoudingen, budgetten en kosten. Niet dat deze zaken onbelangrijk zijn, integendeel. Maar het komt nogal eens voor dat politici, bestuurders, leidinggevenden, en ook adviseurs deze zaken als hoofdzaken zijn gaan beschouwen. Wij geven ze de plaats die hen past: ondersteunend aan de werkpraktijk van de professionals. We zijn daarom altijd op zoek naar vereenvoudiging van deze ‘institutionele wereld’. De uitvoering is onze maatstaf, die moet beter worden door ons werk.

Professionals in de publieke dienstverlening kunnen in onze visie hun werk pas echt goed doen als zij werken in een gezonde organisatiecontext. Daarom stellen we steeds de vraag hoe je de organisatie zó inricht dat de professionals goed en met plezier kunnen functioneren. En we coachen leidinggevenden om effectief te zijn in het ondersteunen van de professionals.

Het landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid bepaalt ook of professionals hun werk goed kunnen uitvoeren. Wij hebben een divers aanbod om goed beleid te maken:  sociaal-wetenschappelijk onderzoek, incidentonderzoek, beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling. Ook hierin zijn onze drijfveren de verbetering van de publieke dienstverlening en de verbetering van de werkpraktijk van de professionals.

Vernieuwend

Wij vernieuwen ons aanbod voortdurend. Blijf ons daarom volgen, via social media en onze nieuwsbrief.