Workshop Cultuursensitief werken

We laten je tijdens deze workshop zien dat cultuur vaak veel meer omvat dan je denkt. Uitgangspunt hierbij is jouw eigen achtergrond: normen, waarden en overtuigingen, maar ook rituelen en sleutelfiguren. Dit bepaalt hoe je naar de ander kijkt. Om echt contact te kunnen maken… Lees meer

Workshop Reflectie- en analysemodel de viervensters

Wil jij meer te weten komen over de veelzijdigheid van het reflectie- en analysemodel De viervensters? Reflectie en analyse op het professioneel handelen is een belangrijke vaardigheid voor professionals in de publieke sector. Het verdiepen en systematisch toepassen van reflectie en analyse op het handelen in… Lees meer

Workshop Geweldloos opvoeden

Wil jij meer te weten komen over Geweldloos Opvoeden?  Tijdens de workshop worden een aantal kernprincipes behandeld zoals, doorbreken van escalatie, verminderen van conflicten en gevoel van machteloosheid doorbreken. Daarna gaan we aan de slag met leervragen die zijn ingebracht door de deelnemers.  

Workshop Rapporteren

Hoe leg ik helder en concreet schriftelijk verantwoording af aan mijn collega’s over de gang van zaken rond een cliënt die aan mijn zorg is toevertrouwd? Hoe schrijf ik dat zo op, dat mijn rapport gebruikt kan worden om externe rapportages te onderbouwen? Hoe maak… Lees meer

Workshop LIJ

Werk jij in de jeugdstrafrechtketen en wil je het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) weer even een opfrisbeurt geven of wil je er meer over weten? Het LIJ is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen. Het LIJ berekent… Lees meer

Workshop Begeleiding van jongeren

VanMontfoort wil professionals die jongeren in kwetsbare situaties begeleiden, ondersteunen om in deze onzekere tijden de begeleiding zo goed als mogelijk te kunnen uitvoeren. Onze visie is dat begeleiding van jongeren een specifieke grondhouding, vaardigheden, kennis en hulpmiddelen vraagt. Al deze ingrediënten zijn noodzakelijk om… Lees meer